Basta't Kasama Kita Season 1

Season 1

Basta't Kasama Kita Season 1

First Air Date: May 26, 2003

First Aired on    :   2003
Episodes    :   338 episodesEpisodes

season poster

1x338 Episode 338 (September 10, 2004)season poster

1x337 Episode 337 (September 09, 2004)season poster

1x336 Episode 336 (September 08, 2004)season poster

1x335 Episode 335 (September 07, 2004)season poster

1x334 Episode 334 (September 06, 2004)season poster

1x333 Episode 333 (September 03, 2004)season poster

1x332 Episode 332 (September 02, 2004)season poster

1x331 Episode 331 (September 01, 2004)season poster

1x330 Episode 330 (August 31, 2004)season poster

1x329 Episode 329 (August 30, 2004)season poster

1x328 Episode 328 (August 27, 2004)season poster

1x327 Episode 327 (August 26, 2004)season poster

1x326 Episode 326 (August 25, 2004)season poster

1x325 Episode 325 (August 24, 2004)season poster

1x324 Episode 324 (August 23, 2004)season poster

1x323 Episode 323 (August 20, 2004)season poster

1x322 Episode 322 (August 19, 2004)season poster

1x321 Episode 321 (August 18, 2004)season poster

1x320 Episode 320 (August 17, 2004)season poster

1x319 Episode 319 (August 16, 2004)season poster

1x318 Episode 318 (August 13, 2004)season poster

1x317 Episode 317 (August 12, 2004)season poster

1x316 Episode 316 (August 11, 2004)season poster

1x315 Episode 315 (August 10, 2004)season poster

1x314 Episode 314 (August 09, 2004)season poster

1x313 Episode 313 (August 06, 2004)season poster

1x312 Episode 312 (August 05, 2004)season poster

1x311 Episode 311 (August 04, 2004)season poster

1x310 Episode 310 (August 03, 2004)season poster

1x309 Episode 309 (August 02, 2004)season poster

1x308 Episode 308 (July 30, 2004)season poster

1x307 Episode 307 (July 29, 2004)season poster

1x306 Episode 306 (July 28, 2004)season poster

1x305 Episode 305 (July 27, 2004)season poster

1x304 Episode 304 (July 26, 2004)season poster

1x303 Episode 303 (July 23, 2004)season poster

1x302 Episode 302 (July 22, 2004)season poster

1x301 Episode 301 (July 21, 2004)season poster

1x300 Episode 300 (July 20, 2004)season poster

1x299 Episode 299 (July 19, 2004)season poster

1x298 Episode 298 (July 16, 2004)season poster

1x297 Episode 297 (July 15, 2004)season poster

1x296 Episode 296 (July 14, 2004)season poster

1x295 Episode 295 (July 13, 2004)season poster

1x294 Episode 294 (July 12, 2004)season poster

1x293 Episode 293 (July 09, 2004)season poster

1x292 Episode 292 (July 08, 2004)season poster

1x291 Episode 291 (July 07, 2004)season poster

1x290 Episode 290 (July 06, 2004)season poster

1x289 Episode 289 (July 05, 2004)season poster

1x288 Episode 288 (July 02, 2004)season poster

1x287 Episode 287 (July 01, 2004)season poster

1x286 Episode 286 (June 30, 2004)season poster

1x285 Episode 285 (June 29, 2004)season poster

1x284 Episode 284 (June 28, 2004)season poster

1x283 Episode 283 (June 25, 2004)season poster

1x282 Episode 282 (June 24, 2004)season poster

1x281 Episode 281 (June 23, 2004)season poster

1x280 Episode 280 (June 22, 2004)season poster

1x279 Episode 279 (June 21, 2004)season poster

1x278 Episode 278 (June 18, 2004)season poster

1x277 Episode 277 (June 17, 2004)season poster

1x276 Episode 276 (June 16, 2004)season poster

1x275 Episode 275 (June 15, 2004)season poster

1x274 Episode 274 (June 14, 2004)season poster

1x273 Episode 273 (June 11, 2004)season poster

1x272 Episode 272 (June 10, 2004)season poster

1x271 Episode 271 (June 09, 2004)season poster

1x270 Episode 270 (June 08, 2004)season poster

1x269 Episode 269 (June 07, 2004)season poster

1x268 Episode 268 (June 04, 2004)season poster

1x267 Episode 267 (June 03, 2004)season poster

1x266 Episode 266 (June 02, 2004)season poster

1x265 Episode 265 (June 01, 2004)season poster

1x264 Episode 264 (May 31, 2004)season poster

1x263 Episode 263 (May 28, 2004)season poster

1x262 Episode 262 (May 27, 2004)season poster

1x261 Episode 261 (May 26, 2004)season poster

1x260 Episode 260 (May 25, 2004)season poster

1x259 Episode 259 (May 24, 2004)season poster

1x258 Episode 258 (May 21, 2004)season poster

1x257 Episode 257 (May 20, 2004)season poster

1x256 Episode 256 (May 19, 2004)season poster

1x255 Episode 255 (May 18, 2004)season poster

1x254 Episode 254 (May 17, 2004)season poster

1x253 Episode 253 (May 14, 2004)season poster

1x252 Episode 252 (May 13, 2004)season poster

1x251 Episode 251 (May 12, 2004)season poster

1x250 Episode 250 (May 11, 2004)season poster

1x249 Episode 249 (May 10, 2004)season poster

1x248 Episode 248 (May 07, 2004)season poster

1x247 Episode 247 (May 06, 2004)season poster

1x246 Episode 246 (May 05, 2004)season poster

1x245 Episode 245 (May 04, 2004)season poster

1x244 Episode 244 (May 03, 2004)season poster

1x243 Episode 243 (April 30, 2004)season poster

1x242 Episode 242 (April 29, 2004)season poster

1x241 Episode 241 (April 28, 2004)season poster

1x240 Episode 240 (April 27, 2004)season poster

1x239 Episode 239 (April 26, 2004)season poster

1x238 Episode 238 (April 23, 2004)season poster

1x237 Episode 237 (April 22, 2004)season poster

1x236 Episode 236 (April 21, 2004)season poster

1x235 Episode 235 (April 20, 2004)season poster

1x234 Episode 234 (April 19, 2004)season poster

1x233 Episode 233 (April 16, 2004)season poster

1x232 Episode 232 (April 15, 2004)season poster

1x231 Episode 231 (April 14, 2004)season poster

1x230 Episode 230 (April 13, 2004)season poster

1x229 Episode 229 (April 12, 2004)season poster

1x228 Episode 228 (April 07, 2004)season poster

1x227 Episode 227 (April 06, 2004)season poster

1x226 Episode 226 (April 05, 2004)season poster

1x225 Episode 225 (April 02, 2004)season poster

1x224 Episode 224 (April 01, 2004)season poster

1x223 Episode 223 (March 31, 2004)season poster

1x222 Episode 222 (March 30, 2004)season poster

1x221 Episode 221 (March 29, 2004)season poster

1x220 Episode 220 (March 26, 2004)season poster

1x219 Episode 219 (March 25, 2004)season poster

1x218 Episode 218 (March 24, 2004)season poster

1x217 Episode 217 (March 23, 2004)season poster

1x216 Episode 216 (March 22, 2004)season poster

1x215 Episode 215 (March 19, 2004)season poster

1x214 Episode 214 (March 18, 2004)season poster

1x213 Episode 213 (March 17, 2004)season poster

1x212 Episode 212 (March 16, 2004)season poster

1x211 Episode 211 (March 15, 2004)season poster

1x210 Episode 210 (March 12, 2004)season poster

1x209 Episode 209 (March 11, 2004)season poster

1x208 Episode 208 (March 10, 2004)season poster

1x207 Episode 207 (March 09, 2004)season poster

1x206 Episode 206 (March 08, 2004)season poster

1x205 Episode 205 (March 05, 2004)season poster

1x204 Episode 204 (March 04, 2004)season poster

1x203 Episode 203 (March 03, 2004)season poster

1x202 Episode 202 (March 02, 2004)season poster

1x201 Episode 201 (March 01, 2004)season poster

1x200 Episode 200 (February 27, 2004)season poster

1x199 Episode 199 (February 26, 2004)season poster

1x198 Episode 198 (February 25, 2004)season poster

1x197 Episode 197 (February 24, 2004)season poster

1x196 Episode 196 (February 23, 2004)season poster

1x195 Episode 195 (February 20, 2004)season poster

1x194 Episode 194 (February 19, 2004)season poster

1x193 Episode 193 (February 18, 2004)season poster

1x192 Episode 192 (February 17, 2004)season poster

1x191 Episode 191 (February 16, 2004)season poster

1x190 Episode 190 (February 13, 2004)season poster

1x189 Episode 189 (February 12, 2004)season poster

1x188 Episode 188 (February 11, 2004)season poster

1x187 Episode 187 (February 10, 2004)season poster

1x186 Episode 186 (February 09, 2004)season poster

1x185 Episode 185 (February 06, 2004)season poster

1x184 Episode 184 (February 05, 2004)season poster

1x183 Episode 183 (February 04, 2004)season poster

1x182 Episode 182 (February 03, 2004)season poster

1x181 Episode 181 (February 02, 2004)season poster

1x180 Episode 180 (January 30, 2004)season poster

1x179 Episode 179 (January 29, 2004)season poster

1x178 Episode 178 (January 28, 2004)season poster

1x177 Episode 177 (January 27, 2004)season poster

1x176 Episode 176 (January 26, 2004)season poster

1x175 Episode 175 (January 23, 2004)season poster

1x174 Episode 174 (January 22, 2004)season poster

1x173 Episode 173 (January 21, 2004)season poster

1x172 Episode 172 (January 20, 2004)season poster

1x171 Episode 171 (January 19, 2004)season poster

1x170 Episode 170 (January 16, 2004)season poster

1x169 Episode 169 (January 15, 2004)season poster

1x168 Episode 168 (January 14, 2004)season poster

1x167 Episode 167 (January 13, 2004)season poster

1x166 Episode 166 (January 12, 2004)season poster

1x165 Episode 165 (January 09, 2004)season poster

1x164 Episode 164 (January 08, 2004)season poster

1x163 Episode 163 (January 07, 2004)season poster

1x162 Episode 162 (January 06, 2004)season poster

1x161 Episode 161 (January 05, 2004)season poster

1x160 Episode 160 (January 02, 2004)season poster

1x159 Episode 159 (January 01, 2004)season poster

1x158 Episode 158 (December 31, 2003)season poster

1x157 Episode 157 (December 30, 2003)season poster

1x156 Episode 156 (December 29, 2003)season poster

1x155 Episode 155 (December 26, 2003)season poster

1x154 Episode 154 (December 25, 2003)season poster

1x153 Episode 153 (December 24, 2003)season poster

1x152 Episode 152 (December 23, 2003)season poster

1x151 Episode 151 (December 22, 2003)season poster

1x150 Episode 150 (December 19, 2003)season poster

1x149 Episode 149 (December 18, 2003)season poster

1x148 Episode 148 (December 17, 2003)season poster

1x147 Episode 147 (December 16, 2003)season poster

1x146 Episode 146 (December 15, 2003)season poster

1x145 Episode 145 (December 12, 2003)season poster

1x144 Episode 144 (December 11, 2003)season poster

1x143 Episode 143 (December 10, 2003)season poster

1x142 Episode 142 (December 09, 2003)season poster

1x141 Episode 141 (December 08, 2003)season poster

1x140 Episode 140 (December 05, 2003)season poster

1x139 Episode 139 (December 04, 2003)season poster

1x138 Episode 138 (December 03, 2003)season poster

1x137 Episode 137 (December 02, 2003)season poster

1x136 Episode 136 (December 01, 2003)season poster

1x135 Episode 135 (November 28, 2003)season poster

1x134 Episode 134 (November 27, 2003)season poster

1x133 Episode 133 (November 26, 2003)season poster

1x132 Episode 132 (November 25, 2003)season poster

1x131 Episode 131 (November 24, 2003)season poster

1x130 Episode 130 (November 21, 2003)season poster

1x129 Episode 129 (November 20, 2003)season poster

1x128 Episode 128 (November 19, 2003)season poster

1x127 Episode 127 (November 18, 2003)season poster

1x126 Episode 126 (November 17, 2003)season poster

1x125 Episode 125 (November 14, 2003)season poster

1x124 Episode 124 (November 13, 2003)season poster

1x123 Episode 123 (November 12, 2003)season poster

1x122 Episode 122 (November 11, 2003)season poster

1x121 Episode 121 (November 10, 2003)season poster

1x120 Episode 120 (November 07, 2003)season poster

1x119 Episode 119 (November 06, 2003)season poster

1x118 Episode 118 (November 05, 2003)season poster

1x117 Episode 117 (November 04, 2003)season poster

1x116 Episode 116 (November 03, 2003)season poster

1x115 Episode 115 (October 31, 2003)season poster

1x114 Episode 114 (October 30, 2003)season poster

1x113 Episode 113 (October 29, 2003)season poster

1x112 Episode 112 (October 28, 2003)season poster

1x111 Episode 111 (October 27, 2003)season poster

1x110 Episode 110 (October 24, 2003)season poster

1x109 Episode 109 (October 23, 2003)season poster

1x108 Episode 108 (October 22, 2003)season poster

1x107 Episode 107 (October 21, 2003)season poster

1x106 Episode 106 (October 20, 2003)season poster

1x105 Episode 105 (October 17, 2003)season poster

1x104 Episode 104 (October 16, 2003)season poster

1x103 Episode 103 (October 15, 2003)season poster

1x102 Episode 102 (October 14, 2003)season poster

1x101 Episode 101 (October 13, 2003)season poster

1x100 Episode 100 (October 10, 2003)season poster

1x99 Episode 99 (October 09, 2003)season poster

1x98 Episode 98 (October 08, 2003)season poster

1x97 Episode 97 (October 07, 2003)season poster

1x96 Episode 96 (October 06, 2003)season poster

1x95 Episode 95 (October 03, 2003)season poster

1x94 Episode 94 (October 02, 2003)season poster

1x93 Episode 93 (October 01, 2003)season poster

1x92 Episode 92 (September 30, 2003)season poster

1x91 Episode 91 (September 29, 2003)season poster

1x90 Episode 90 (September 26, 2003)season poster

1x89 Episode 89 (September 25, 2003)season poster

1x88 Episode 88 (September 24, 2003)season poster

1x87 Episode 87 (September 23, 2003)season poster

1x86 Episode 86 (September 22, 2003)season poster

1x85 Episode 85 (September 19, 2003)season poster

1x84 Episode 84 (September 18, 2003)season poster

1x83 Episode 83 (September 17, 2003)season poster

1x82 Episode 82 (September 16, 2003)season poster

1x81 Episode 81 (September 15, 2003)season poster

1x80 Episode 80 (September 12, 2003)season poster

1x79 Episode 79 (September 11, 2003)season poster

1x78 Episode 78 (September 10, 2003)season poster

1x77 Episode 77 (September 09, 2003)season poster

1x76 Episode 76 (September 08, 2003)season poster

1x75 Episode 75 (September 05, 2003)season poster

1x74 Episode 74 (September 04, 2003)season poster

1x73 Episode 73 (September 03, 2003)season poster

1x72 Episode 72 (September 02, 2003)season poster

1x71 Episode 71 (September 01, 2003)season poster

1x70 Episode 70 (August 29, 2003)season poster

1x69 Episode 69 (August 28, 2003)season poster

1x68 Episode 68 (August 27, 2003)season poster

1x67 Episode 67 (August 26, 2003)season poster

1x66 Episode 66 (August 25, 2003)season poster

1x65 Episode 65 (August 22, 2003)season poster

1x64 Episode 64 (August 21, 2003)season poster

1x63 Episode 63 (August 20, 2003)season poster

1x62 Episode 62 (August 19, 2003)season poster

1x61 Episode 61 (August 18, 2003)season poster

1x60 Episode 60 (August 15, 2003)season poster

1x59 Episode 59 (August 14, 2003)season poster

1x58 Episode 58 (August 13, 2003)season poster

1x57 Episode 57 (August 12, 2003)season poster

1x56 Episode 56 (August 11, 2003)season poster

1x55 Episode 55 (August 08, 2003)season poster

1x54 Episode 54 (August 07, 2003)season poster

1x53 Episode 53 (August 06, 2003)season poster

1x52 Episode 52 (August 05, 2003)season poster

1x51 Episode 51 (August 04, 2003)season poster

1x50 Episode 50 (August 01, 2003)season poster

1x49 Episode 49 (July 31, 2003)season poster

1x48 Episode 48 (July 30, 2003)season poster

1x47 Episode 47 (July 29, 2003)season poster

1x46 Episode 46 (July 28, 2003)season poster

1x45 Episode 45 (July 25, 2003)season poster

1x44 Episode 44 (July 24, 2003)season poster

1x43 Episode 43 (July 23, 2003)season poster

1x42 Episode 42 (July 22, 2003)season poster

1x41 Episode 41 (July 21, 2003)season poster

1x40 Episode 40 (July 18, 2003)season poster

1x39 Episode 39 (July 17, 2003)season poster

1x38 Episode 38 (July 16, 2003)season poster

1x37 Episode 37 (July 15, 2003)season poster

1x36 Episode 36 (July 14, 2003)season poster

1x35 Episode 35 (July 11, 2003)season poster

1x34 Episode 34 (July 10, 2003)season poster

1x33 Episode 33 (July 09, 2003)season poster

1x32 Episode 32 (July 08, 2003)season poster

1x31 Episode 31 (July 07, 2003)season poster

1x30 Episode 30 (July 04, 2003)season poster

1x29 Episode 29 (July 03, 2003)season poster

1x28 Episode 28 (July 02, 2003)season poster

1x27 Episode 27 (July 01, 2003)season poster

1x26 Episode 26 (June 30, 2003)season poster

1x25 Episode 25 (June 27, 2003)season poster

1x24 Episode 24 (June 26, 2003)season poster

1x23 Episode 23 (June 25, 2003)season poster

1x22 Episode 22 (June 24, 2003)season poster

1x21 Episode 21 (June 23, 2003)season poster

1x20 Episode 20 (June 20, 2003)season poster

1x19 Episode 19 (June 19, 2003)season poster

1x18 Episode 18 (June 18, 2003)season poster

1x17 Episode 17 (June 17, 2003)season poster

1x16 Episode 16 (June 16, 2003)season poster

1x15 Episode 15 (June 13, 2003)season poster

1x14 Episode 14 (June 12, 2003)season poster

1x13 Episode 13 (June 11, 2003)season poster

1x12 Episode 12 (June 10, 2003)season poster

1x11 Episode 11 (June 09, 2003)season poster

1x10 Episode 10 (June 06, 2003)season poster

1x09 Episode 9 (June 05, 2003)season poster

1x08 Episode 8 (June 04, 2003)season poster

1x07 Episode 7 (June 03, 2003)season poster

1x06 Episode 6 (June 02, 2003)season poster

1x05 Episode 5 (May 30, 2003)season poster

1x04 Episode 4 (May 29, 2003)season poster

1x03 Episode 3 (May 28, 2003)season poster

1x02 Episode 2 (May 27, 2003)season poster

1x01 Premier episode dated 7 July 2002 (May 26, 2003)

Season Regulars