Six Degrees of Celebration

Play Song
Pause Song

About the film

Six Degrees of Celebration

new year's eve

Six Degrees of Celebration

Release Date: December 12, 2010

Year    :   2010
Slogan    :   «Elki»
Genres    :   Comedy
Production Companies    :   Bazelevs Production
Director    :   Timur Bekmambetov, Dmitry Kiselev, Aleksandr Voytinskiy, Yaroslav Chevazhevsky, Ignas Jonynas, Alexander Andryuschenko
Producers    :   Timur Bekmambetov, Sergey Yahontov, Iva Stromilova, Aleksandra Remizova, Yuri Miroshnichenko
Writers    :   Aleksandr Voytinskiy, Oleg Malovichko, Roman Nepomnyashchiy, Dmitriy Aleynikov, Givi Shavgulidze, Alexey Fedorov, Andrey Kureychik, Mikhail Vrubel
RunTime    :   89 mins.
Budget    :   5800000
Revenue    :   25030264

A collection of several interlinked stories that happen on the New Year's eve...
Want to see ?Main Actors

Reviews

There are no reviews yet