New Russians

Play Song
Pause Song

About the film

New Russians

woman director

New Russians

Release Date: June 04, 2015

Year    :   2015
Slogan    :   «»
Genres    :   Comedy, Drama, Romance, Science Fiction, Thriller
Production Companies    :   MetraFilms, Chapula Bay, Igor Tolstunov Production Company (Profit), Toomuch Production, VGIK
Director    :   Grigoriy Dobrygin, Kirill Pletnev, Zhora Kryzhovnikov, Oksana Mikheeva, Kamila Safina
Producers    :   Grigoriy Dobrygin, Igor Tolstunov, Artem Vasilyev, Aleksandr Plotnikov, Kamila Safina, Yuliya Mishkinene, Andrey Savelev, Elena Stepanishcheva, Anastasiya Kavunovskaya, Elena Kalinger, Gulya Islamova, Konstantin Luzinyan, Ivan Zolotukhin, Galina Bott, Evgeny Shefsky
Writers    :   Roald Dahl, Grigoriy Dobrygin, Kirill Pletnev, Zhora Kryzhovnikov, Oksana Mikheeva, Kamila Safina, Ilya Nosochenko
RunTime    :   84 mins.

Six various novels united in a one movie.
Main ActorsReviews

There are no reviews yet