Kundara Johny

Kundara Johny

About Kundara Johny

Kundara Johny

Kundara Johny


Also Known As    :   Johny, ജോണി, കുണ്ടറ ജോണി

Kundara Johny is an Indian actor in Malayalam cinema. He has acted in more than 100 films. He has also done Tamil films like Vaazhkai Chakram and Nadigan.